How beautiful you are, my darling!
Ze’ev Raban
Shir haShirim 4.1-6
1930